Trivas

[slideshow_deploy id=’144′]

Gör Lybeck-Kärrbo till ett trevligt och fint område! Som medlem i samfälligheten vilar ett ansvar att hjälpa till med vissa saker, för din och andra medlemmars trivsel.

 • Rensa diken och vägrenar från sly och skräp runt din egen tomt, samt på andra sidan vägen om du gränsar mot någon allmänning. Vägrenarna bör slås någon gång efter midsommaren, för att spara blommor till midsommarstången.
 • Ställ upp på de allmänna städdagarna vår och höst. Det finns uppgifter för alla. Lämna gärna förslag till styrelsen på vad du tycker bör göras.
 • Har du, eller någon du känner, speciella kunskaper eller
  möjligheter att hjälpa vår förening, ber vi kontakta någon i styrelsen.
 • Läs anslagen på våra anslagstavlor. Datum för städdagar och
  andra evenemang publiceras där.

 • Siktröjning, Lybecks samfällighet vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.
  Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor, SKALL skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen.