Styrelse/ansvarsområden

Ordförande, övriga frågor samt pumpföreningen

 Kersti Sjövall, kersti.sjovall@outlook.com

Sekreterare

Susanna Vestin ,   susanna_vhotmail.com

Ledamot samt frågor angående badet

Lars-Erik Berglind, lalle.berglind66@gmail.com

Ledamot samt frågor angående vägar

Bill Sammens, bill.sammens@vattenfall.com

Ledamot

Charlotta Hörnell, charlotta.hornell@gmail.com

Suppleanter

Eva Gråde, suppleant, grade.eva@gmail.com

Anne Nyman, suppleant, anne.nyman@regionvastmanland.se