Samfällighet

Lybeck-Kärrbo Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen är nu registrerad och har organisations nr 717915-1019. Som tidigare meddelats fortsätter verksamheten i den nya föreningen precis som tidigare. Den gamla föreningens samtliga tillgångar, skulder och fodringar förs över till den nya föreningen enligt beslut från två föreningsmöten. Alla avgifter och arvoden är oförändrade och lagd budget gäller.

Samfällighetens årsavgift skall vara föreningen tillhanda senast 30 april, bankgironumret är 283-2319.