Pumpföreningen

Kontaktperson pumpföreningen

Mattias Ahlfors
0701654600
mattias.ahlfors@gmail.com

Pumphuset hjärtat i systemet

Pumpföreningen informerar

En liten påminnelse om sommarvattnet 2021. Kranar ska stängas senast 14/4

Avstängning av sommarvattnet sker den 15/10. Från den 16/10 ska alla kranar vara öppna.

Med vänlig hälsning, Pumpföreningen via Mattias Ahlfors