Plan

Här kommer vi redovisa styrelsens plan för badet.