Ny ägare

Hej och välkommen som fastighetsägare på Lybeck

Vi hoppas ni kommer att trivas och få ett bra boende här på Lybeck. Vi vill med dessa rader informera om vår gemensamma förening som heter Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening. Föreningen har en styrelse, se här på vår hemsida eller anslag på anslagstavlorna. Stadgar finns här på hemsidan. Se även våra ”trivselregler”, som finns anslagna.

Observera att aktuella kontaktuppgifter ska meddelas föreningen, se flik info-kontaktuppgifter.

Föreningen har årsmöte i mars och informationsmötemöte på söndagen vid midsommar. Möteshandlingar och protokoll distribueras till medlemmarna för årsmötet, resp. sätts upp på anslagstavlorna. Välkommen till mötena, och kom gärna med förslag. Våra gemensamma kostnader, t ex för grus till vägarna, snöröjning, underhåll av våra bad- och båtbryggor mm, skall täckas av föreningens årsavgift, som beslutas på årsmötet. För att hålla kostnaderna nere, ställer medlemmarna upp och hjälper till med gemensamma arbetsuppgifter vid vårens och höstens städdagar. Om det finns behov av extra arbetsinsatser (bestäms av hamnchef, planeringschef eller styrelsen), så kallas till extra arbetsdag.

Föreningen har en planeringschef och en hamnchef, som ingår i styrelsen. Dessa har ansvar för allmänningar, vägarna och hamnen med båt och badbryggor. Om du har egen båt, så kontakta hamnchefen för tilldelning eller ändring av båtplats.

Sop och latrinhämtning sker via tomtägarnas avtal med renhållningsverket. Tillstånd för vatten och avlopp, bygglov m.m., sökes av fastighetsägaren.

Det finns en pumpförening för sommarvatten från Mälaren, där flertalet
tomtägare är medlemmar.

Möjlighet finns att anslutas till Mälarenergis Stadsnät.

Vi har en del sammankomster för gemensamma aktiviteter också. Valborg firas på Björkängen med ”stor” brasa. På midsommarafton har vi fest med midsommar stång, ringdans, lekar mm. Det finns lotterier, och serveras kaffe och saft. På kvällen dansar vi på vår fina dansbana. Det brukar vara mycket folk och väldigt trevligt. På midsommardagen är det fotbollsmatch, och på söndagen föreningens informationsmöte.

Med denna information hälsar vi Er alla välkomna till vår fina idyll i Lybeck.