Minnes anteckningar angående skogsavverkning

Minnesanteckningar från möte med representant för Västerås Stift angående skogsavverkning Kärrbo Tångsta 2018-08-15

Mötesledare/antecknare: Kjell Ström, Styrelsen Kärrbo- Lybeck

Föredragare: Daniel Ersson, Skogvaktare Västerås Stift

Mötesplats: Björkängen, Lybeck

Allmänt

 • Område som berörs är ca.15 ha skog med över 100 års träd
  • Domkyrkan är ägare till aktuell mark
 • Uttaget är 3000 – 4000 m3
 • Besparingar av träd sker enligt gällande regler
 • Beroende på utfartsvägar/utfall medför ovanstående volym ca . 35 transporter med lastbil åt ”Tångsta hållet”. Den norra delen av avverkningen medför ca. 50 st lastbilstransporter
 • Avverkningens huvudfaser
  • Uttag av timmer mha. ”Skördare” och ”Skotare” till uppläggningsplatser
  • Borttransport med timmerbil från upplagsplatser Utföres av uppköpare

Uppläggningsplatser

 • Plats vid anslutning till ”Tångstavägen”
 • Ängsmark längs allmän väg i nivå med transformatorstation / brevlådor Råstock

Projektplan

 • Hyggesrensning, 2018 höst
 • Avverkning, 2018 höst
  • Sannolikt sept. – nov.
 • Rishantering, 2018 höst/ 2019 vår
 • Markberedning, 2019 höst
 • Plantering, 2020 vår
  • Huvudsak tall
 • Givetvis kan förändringar komma att ske gällande tidsplan/åtgärder men detta delges givetvis till Styrelsen Kärrbo-Lybeck

Arbetsomfattning 2018

 • Avverkning inkl. uppläggning
  • 3-4 veckor
 • Borttransport
  • 4 veckor

Kommentarer till nu aktuell projektplan från tomtägare

 • Ev. kommentarer sändes per mail till Kjell Ström senast 2018-08-31
 • Kjell sammanställer och översänder till Daniel
 • Möte på plats mellan tomtägare och Daniel
Det här inlägget postades i Hänt på området, Möten, Området. Bokmärk permalänken.