Parkslide

Information från länsstyrelsen:

Det finns olika bra och dåliga metoder att bekämpa parkslide, och de flesta är tyvärr dåliga. I regel rekommenderar vi att man om det är möjligt låter parksliden vara. Men det kan i vissa fall vara svårt utifrån vissa omständigheter, man kanske måste gräva just där eller liknande. Det har inte kommit några nya direktiv eller lagstiftning, däremot börjar det poppa upp företag som erbjuder tjänster inom bekämpning med glyfosat, och kommunerna har fått allt bättre verktyg att ge dispens för att tillåta användning av glyfosat.

Men som sagt, om ni har möjlighet bör ni låta parksliden växa där den är för nu. Om ni vill ge er på beståndet kommer endast nedklippning inte att leda till en utrotning, i värsta fall kan ni råka sprida växten vidare.

Med vänlig hälsning

NaturvårdshandläggareAvdelningen för naturvård

Publicerat i Hänt på området, Området | Lämna en kommentar

Lybecksnytt April 2023

Snart är det dags – först kommer påsken och sen blir det städdag!

Städdagen lördagen 22/4

Samling på Björkängen kl 09.00. Vi håller på till ca kl 12 och samfälligheten bjuder på fika (korv eller köttbullemacka brukar det bli). För att veta hur mycket fika som ska inhandlas  vill vi gärna att du anmäler till Anne N om du/ni kommer och hur många ni blir. SMSa henne på 073-1408976. Om du vill hjälpa till med fikat kan du passa på att meddela det i samma SMS.

Några av uppgifterna inför dagen är
Rensning efter vägar på området, ta gärna hand om den bit av marken som ligger framför din egen tomt och klipp bort växtlighet som skymmer sikten i kurvorna eller som hänger ut mot vägen.
Ta in kvarsittande plogpinnar
Placera ut farthinder
Avtäcka dansbanan och göra fint på Björkängen mm

En uppmaning från gruppen som håller på med renoveringen av hamnen är att ingen lägger i några bomar vid båtplatserna före städdagen.

En uppmaning från de som brukar elda upp rishögen: Töm inte ut era lövsäckar på högen och lägg inte på några tjocka stubbar! Löven kan ni kompostera eller köra till återvinningen och stubbarna får ni ta hand om på annat sätt. Allt för att få en säker eldning och en som inte kräver tillsyn i många timmar.

När det gäller spången på Sjöstigen så kommer den att renoveras av grannföreningen som äger marken den ligger på.

Utskick fakturor samfällighet, båtplats och pumpförening

Vid det här laget borde alla ha fått faktura för de olika avgifterna. Om ni inte har fått det, eller det har blivit någon felaktighet är ni välkomna att kontakta mig, kersti.sjovall@outlook.com.

Väl mött på städdagen och en Glad Påsk önskar vi oss alla!

För styrelsen / Kersti Sjövall, ordf

Publicerat i Arbetsdagar, Infrastruktur, Okategoriserade, Området | Lämna en kommentar

Styrelsen påminner

Vi vill påminna om att Lybecks samfällighet samt pumpföreningen kommer att hålla årsstämma söndagen 12/3. Så glöm inte att reservera datumet Er kalender.

Sista Januari är sista datum att inkomma med motioner.

Vi syns

God fortsättning på det nya året önskar styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

LYBECKSNYTT SEPT 2022

Här kommer en liten uppdatering om vad som är på gång i vår samfällighet.

VI HAR BLIVIT MED FÅR

Som ni kanske redan sett / hört så har vi fått tillfälliga får i våra hagar. Fåren kommer från Täby gård och är hos oss på prov. Faller det hela väl ut hoppas vi på en fortsättning nästa säsong.

STÄDDAGEN 15/10

På förra stämman togs beslut om att vi ska ha fasta städdagar framöver. Höstens städdag infaller den tredje helgen i oktober dvs den 15/10. Vi samlas på Björkängen kl 0900 för att sedan dela upp oss i grupper. Vi räknar med att bjuda på traditionsenligt köttbullemacka eller något liknande. Vi räknar med att hålla på fram till lunch. För att kunna planera hur många mackor som ska ordnas är vi tacksamma om du kan föranmäla ditt deltagande till kersti.sjovall@outlook.com senast 12/10. Naturligtvis får du dyka upp även utan föranmälan. Vi fixar några mackor extra.  Du får också höra av dig om du vill hjälpa till med att ordna mackor och kaffe.

En del av städdagens agenda innehåller:

Sätta ut plogpinnar inför vinterns snöröjning

Fylla på salt och sand i lådor för vintern

Ta in farthinder

Skogsvägen ifrån övre ängen, klippa grenar mm för att underlätta vid plogning,
Backen ned mot parkering Hamn/bad, Här vill vi gärna att tomtägare tar ned sly på allmänningen mot tomter

Ta in badflottarna, Sly efter strandkanten ska tas ned

Bomupptagning. Har man fortfarande i sin båt på städdagen får man själv ta upp bomarna när man tar upp båten.

Flytta kanotställ och rensa träd/sly vid kanotplatserna

Rensning av träd/sly stigarna till berget

Klä in dansbanan med presenningar, Rensning av diken och sly i området bakom dansbanan, Ställa in fotbollsmålen under tak

Kom också ihåg att alla buskar och häckar som du har på din tomt skall tuktas så att de inte når utanför din tomtgräns (det är tomtgränsen som gäller inte grusvägskanten). Det är också tacknämligt om alla kan snygga till på marken man har utanför sin egen tomt även om den tillhör samfälligheten. Klipp ner grenar/träd som är i närheten av elledningarna eller som hänger ut över vägen och hindrar sopbilen. Tänk också på att klippa rent så att det blir så god sikt som möjligt kring kurvor och hörn.

Som ni ser så är det mycket som ska hinnas med under dagen eller vid ett tidigare eller senare tillfälle.

INFORMATION FRÅN PUMPFÖRENINGEN

Sommarvattnet kommer att stängas av ungefär när det är dags för vintertid 
Håll utkik på hemsidan samt på anslagstavlan vid Björkängen. 

När vattnet är avstängt måste alla öppna kranarna till sjövattnet på sin tomt. OBS det gäller även kranarna som sitter på själva ledningen och inte bara på tappstället. Fråga om du har några funderingar när det gäller detta.

Det har nyligen varit en läcka i ledningssystemet i backen upp från hamnen. Denna är nu åtgärdad Henrik A håller nu på att få till en översiktskarta över hur sjövattenledningarna går på området då detta ställvis är något oklart.

HAMNEN – meddelande från Susanna
Hej grannar!  
Här kommer en uppdatering om hamnen.

Under hösten kikar vi på olika alternativ för vår hamn. Vi siktar på att ha minst två förslag på bordet inför årsmötet 2023. Tanken är att vi tillsammans ska välja väg genom att rösta under årsmötet.  

Vi kommer att undersöka för och nackdelar med att ha löpande underhåll av befintlig brygga på entreprenad årligen och vi kommer också undersöka för och nackdelar med att ersätta befintlig konstruktion. Min ambition är att kommunicera hur det går lite löpande.

Jag som projektleder detta heter Susanna Vestin och bor på Ringväg 24. Jag jobbar till vardags med projektledning, men då inom bank.

Med andra ord saknar jag detaljkunskap om bryggor och hoppas på stöttning från kunniga grannar 😊 Ni som vill vara med i arbetsgruppen får gärna höra av er till mig. Konkreta förslag och idéer är också välkommet via mail.

Min mail: Susanna_v@hotmail.com

BÅTPLATS

Tack alla som ansträngt sig med att skicka in uppgifter om sina båtar. Det underlättar för oss i den framtida hamnplaneringen och när det gäller att hålla kolla på vem som har sin båt på vilken plats.

BADPLATS

Som ni säkert noterat har badgruppen gjort ett stort arbete med badplatsen i år. Det återstår en del att göra innan det är klart men det ser redan ny mycket trevligare ut. Jag passar också på att påminna om att det är hundförbud på badplats/brygga. Vill man bada sin hund finns hundbadet  vid hamnen, sjösättningsrampen.

Så passar vi också på att från styrelsen tacka för alla insatser som gjorts av frivilliga under den gångna säsongen och ser fram emot en härlig städdag i oktober.

För styrelsen / Kersti Sjövall, ordf.

Publicerat i Arbetsdagar, Hänt på området, Området | Lämna en kommentar

Kallelse årsstämma 2022 Lybek Kärrbo samfällighet och pumpförening

Kallelse till årsstämma Lybeck Kärrbo samfällighetsförening samt till Lybecks pumpförening

Årsstämman kommer att hållas söndagen den 13 mars i Kärrbo Bygdegård kl 1400.Vi börjar med stämman för samfälligheten och sedan följer pumpföreningen i direkt anslutning. För detaljer se separat utskick som gått ut via mail / brev.

Tänk på att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har aktuella vid det tillfället. Om pandemiläget tillåter kommer vi att bjuda på fika och behöver därför veta ungefär hur många som kommer. Anmälan görs till kersti.sjovall@outlook.com . Vid eventuella frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av er.

Vi ses på stämmorna!

/Kersti, sekr

LSF Kallelse stämma 2022

LSF Verksamhetsberättelse sign 2022

LSF Motion angående ny väg till Kärrbo[9312]

LSF Motion angående hamnregler till stämman 2022

LSF Motion angående båthamn.[9311]

LSF Kort redovisning av läget i hamnen 2022 rev2 (1)

Pumpföreningens kallelse stämma 2022

Pumpföreningens resultatrapport för 2021

Pumpföreningens revisionsberättelse för 2021

Pumpföreningens årsberättelsev2020 2021

Pumpföreningens balansrapport 2021

Publicerat i Möten, Okategoriserade | Lämna en kommentar

STÄDDAG OCH EXTRASTÄMMA HÖSTEN 2021

Välkommen på Lybeck-Kärrbos samfällighets städdag hösten 2021. Vid senaste stämman bestämdes att vi framöver ska ha fasta städdagar och höstens städdag kommer framöver att infalla tredje helgen i oktober, vilket i år innebär lördagen 16/10. (Vårens städdag kommer framöver att bli helgen före Valborg).  Vi samlas kl 0930 på Björkängen och där kommer vi att delas upp i olika arbetsgrupper. Vi kommer i år även att ha en kort extrastämma i samband med städdagen då vi behöver välja nya revisorer och ta pumpföreningens stadgar ytterligare en gång.

Städdagen inleds alltså med extrastämma för samfällighet och pumpförening. Det blir också tillfäll till information från styrelsen om vad som är på gång under hösten.

Kallelse till extrastamma samfalligheten okt 2021[4464]

Kallelse pumpforeningen extrastamma okt 2021[4465]

Stadgar lybeck pumpforeningen[4467]

Vi delar sedan in oss i arbetsgrupper och det kommer också att finnas mackor som man kan ta i grupperna när det känns lämpligt.

För att kunna beräkna hur många mackor som vi ska ordna ber vi dig att anmäla till Jonas Mollstadius senast 3/9 om du kommer med.  Jonas nås på mail jonas.mollstadius@gmail.com

Vi räknar med att hjälpas åt att ta upp bomarna i hamnen i samband med städdagen. För att det ska kunna ske behöver ALLA båtar vara upptagna före städdagen. Om man inte tar upp sin båt till dess så behöver man själv se till att bomarna tas upp innan vintern.

Välkomna, vi ser fram emot en fin höstdag och god uppslutning.

För styrelsen / Kersti

Publicerat i Arbetsdagar, Möte | Lämna en kommentar

Kräftskiva 21/8 kl. 19:00

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Parkslide

På vårt område finns det tyvärr bestånd med Parkslide. Parkslide räknas som en invasiv växt som på sikt ska utrotas. På förfrågan har vi nu fått följande svar från länsstyreslen om hur växten ska hanteras:

”Det vi rekommenderar i första hand är att om man absolut inte måste, så ska man försöka låta växten vara. Just nu finns det inga firmor som specialiserar sig på parkslide men det kommer säkert komma med tiden, för att intresset är stort.

Om man vill ge sig på parksliden får man räkna med en mångårig kamp, och risken att man istället sprider den är stor. Parkslide måste man alltså utarma över lång tid. Det som rekommenderas är att under en säsong klippa ner den så nära marken som möjligt, absolut inte gräva. På så sätt får den ingen ny grönmassa/blad som kan fylla på energi till rötterna. Minsta lilla rotfragment gror på nytt, så att gräva gör det oftast värre och dessutom går rötterna flera meter djupt och ett nytt skott kan komma upp flera meter bredvid den plats den växer på. Lägg på täckduk, helst riktigt tjock täckning och tyng ner denna så att skotten inte kan skjuta upp. Upprepa sen detta flera säsonger/år.

Roundup/glyfosat verkar ha en positiv effekt på bekämpning, men man ska ha med sig tre saker: 1. Flera slag av Roundup håller på att utarmas från Sverige just nu på grund av att det räknas som ett särskilt förorenande ämne, det har en skadlig effekt på vattenmiljöer. 2.  De koncentrationer av Roundup som har testats i England får inte användas i Sverige (annat än av professionella), 3. Det finns inga garantier på att du helt kan få bort växten även med glyfosat.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer info om invasiva främmande arter:

https://naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Mer info om parkslide hittar du här:

https://naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Midsommar firande 2021

Tyvärr, i år igen.

Vi hoppas på nästa år!

Publicerat i Event, Fester, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Påminnelse-brevlådor

På stämman togs det beslut om att vi skulle ordna våra brevlådor i adressordning. Vår brevbärare har önskat att vi ordnar lådorna i följande ordning:

Lybecks Alväg, Lybecks Björkväg, Lybecks Ekväg, Lybecks Ringväg, Lybecks Skogsväg, Lybecks Stenväg, Lybecks Strandväg, Lybecksvägen med början nerifrån sjön och upp mot stora vägen.

För att kunna genomföra detta behöver alla som vill ha sin brevlåda kvar märka upp den med adress. Det räcker inte med enbart namn, fastighetsbeteckning eller tomtnummer. Detta behöver göras före helgen 3-4/7. Om ni inte får till det med märkningen kan ni kontakta Kersti så hjälper hon till (kersti.sjovall@outlook.com alt tel 0706-804455).

Har man inte märkt upp sin låda tolkar vi det som att man inte är intresserad av att ha den kvar. Föreningen kommer inte att köpa in nya brevlådor utan man får ta sin gamla eller själv ordna med en nyare modell. För att alla ska få plats kommer vi att förlänga raden med ytterligare någon stolpe.

Vi ber dig också att låsa upp din brevlåda till söndagen 4/7 så att vi kommer åt att montera ner den från sin gamla plats och sätta upp den på sin nya. Vill man själv vara med och göra jobbet går det förstås bra. Vi samlas nere vid brevlådorna ca kl 10 på söndagen.

Brevlådor som ingen verkar vara intresserad av samlar vi tillsvidare ihop och förvarar ett tag hos Jonas Mollstadius innan vi gör oss av med dem. Har du några frågor i övrigt går det bra att kontakta vår ordförande Jonas Mollstadius.

 

För styrelsen / Kersti sekr.

Publicerat i Infrastruktur, Området | Lämna en kommentar

Brevlådorna

På stämman togs det beslut om att vi skulle ordna våra brevlådor i adressordning. Vår brevbärare har önskat att vi ordnar lådorna i följande ordning:

Lybecks Alväg, Lybecks Björkväg, Lybecks Ekväg, Lybecks Ringväg, Lybecks Skogsväg, Lybecks Stenväg, Lybecks Strandväg, Lybecksvägen med början nerifrån sjön och upp mot stora vägen. Meddela Jonas Mollstadius om någon gata saknas.

För att kunna genomföra detta behöver alla som vill ha sin brevlåda kvar märka upp den med adress. Det räcker inte med enbart namn, fastighetsbeteckning eller tomtnummer. Detta behöver göras före helgen 3-4/7. Om ni inte får till det med märkningen kan ni kontakta Kersti så hjälper hon till (kersti.sjovall@outlook.com alt tel 0706-804455).

Har man inte märkt upp sin låda tolkar vi det som att man inte är intresserad av att ha den kvar. Föreningen kommer inte att köpa in nya brevlådor utan man får ta sin gamla eller själv ordnar med en nyare modell.

För att alla ska få plats kommer vi att förlänga raden med ytterligare någon stolpe.

Vi ber dig också att låsa upp din brevlåda till lördagen den 3/7 så att vi kommer åt att montera ner den från sin gamla plats och sätta upp den på sin nya. Vill man själv vara med och göra jobbet går det förstås bra.

Har du några frågor i övrigt går det bra att kontakta vår ordförande Jonas Mollstadius.

Publicerat i Hänt på området, Infrastruktur, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bommar

Bommarna är fixade så ingen behöver dyka upp den 1/5.!

Mvh Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Lämna en kommentar

Bommar

Dax att lägga i båtbommarna.

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Lämna en kommentar

Vårens städdag 2021

STÄDDAG OCH ANNAT

STÄDDAGEN

Vi samlas på Björkängen lördagen den 24/4 kl 09.00 där vi kommer att delas upp i smågrupper för olika uppdrag. På grund av Coronapandemin blir det ingen gemensam fika. Festkommitten kommer däremot att göra mackor som man sedan kan hämta i grupperna när man känner sig sugen. I år tänkte vi också be er att föranmäla om ni kommer att närvara. Det är bra för den som planerar mackor och arbete att veta ungefär hur många som kommer. Naturligtvis är man välkommen att dyka upp även om man inte har föranmält sig.

Anmälan görs till jonas.mollstadius@gmail.com

VALBORG

Det blir inget gemensamt valborgsfirande i år på grund av Coronapandemin. Vi får hoppas på nästa år.

UPPDATERING MOTIONER

På stämman var det ett flertal motioner som lämnades in. Styrelsen kommer att initiera arbete med dessa under året. När det gäller motionen om brevlådorna ber vi alla som vill ha en brevlåda höra av sig till Jonas på jonas.mollstadius@gmail.com. När vi vet hur många som vill ha kvar sin låda kan vi sedan dra igång arbetet med att organisera i adressordning enligt önskemål från vår brevbärare. Rent praktiskt räknar vi med att utföra arbetet under en helg då vi kommer att be alla lämna sina lådor upplåsta. Information om detaljerna kommer längre fram. Även om du inte vill ha någon postlåda ber vi dig kontakta Jonas så vi slipper undra över hur du vill ha det.

När det gäller motionen om fasta städdagar så planerar vi fortsättningsvis att ha vårens städdag helgen före Valborg och höstens städdag tredje helgen i oktober. Boka redan nu in det i era almanackor.

KANOTSTÄLL

Är det några medlemmar i samfälligheten som har intresse av att ha sina kanoter på plats nere vid hamnen? Det finns material för att bygga ett ställ för kanoterna och ni kan i så fall kontakta Jonas Mollstadius eller Joakim Israelsson. Om inget intresse finns kommer vi inte att bygga något kanotställ och det kommer då inte att finnas någon möjlighet att lägga sina kanoter nere vid hamnen.

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Lämna en kommentar

Vårinformation Lybecks samfällighet

Bryggorna i Hamnen behöver justeras, detta arbete kommer att utföras under april månad, detta innebär att inga bommar kan läggas i innan arbetet är slutfört.

Vi kommer att återkomma med ett datum när vi kan börja att lägga i  bommarna.Sommarvatten , det är dags att stänga alla kranar för sommarvattnet på alla tomter som har sommarvatten. Kranar ska stängas senast 14/4. Sommarvattnet sätts på på morgonen/förmiddagen den 15/4.

Kommande städdag i vår blir den 24/4. Mer info inom kort.

 

Påminnelse om de avgifter som ska betalas till föreningen. 

Vi brukar ha sista betalningsdag 30/4 så det får bli så i år också. 

Avgiften som  ska in på föreningens konto är årsavgiften 5000:- samt 

serviceavgiften för båtplats om man har det, 500:-. 

Pumpföreningen ska ha 400:-.  

Alla avgifter betalas till bankgiro till föreningen är 283-2319.

Som vanligt måste det framgå i inbetalningen från vilken fastighet avgiften kommer. Tex Harkie 1:98. eller namn och gatuadress i Lybeck.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade, Området | Lämna en kommentar

Sommarvatten

En liten påminnelse om sommarvattnet.

Pumphuset hjärtat i systemet

Kranarna ska stängas senast 14/4

Pumpföreningen

Publicerat i Området | Lämna en kommentar

Årsstämma 2021 Lybeck Kärrbo Samfällighet

Kallelse till årsstämma i Lybeck Kärrbo Samfällighet 2021
Datum: 27 mars 2021 Tid: kl 14.00
Plats: Digitalt via Zoom.

Anmälan senast den 20 mars. Anmälan till lybeck2021@gmail.com
Anmälan med namn, adress, fastighetsbeteckning samt mobilnummer.
Bekräftelse på anmälan samt länk till stämman kommer i mail några dagar innan årsmötet.
Vi ber Er att noga att läsa igenom instruktionerna nedan.

På grund av den rådande pandemin träffas vi digitalt via ZOOM.
Styrelsen har gjort en enkätundersökning av medlemmarnas inställning till digitalt årsmöte.
Nedan graf visar resultatet att en stor majoritet är positiva till att stämman genomförs digitalt.

För Er som deltar på årsmötet digitalt
Anmälan senast den 20 mars. Anmälan till lybeck2021@gmail.com.
Anmälan med namn, adress, fastighetsbeteckning samt mobilnummer.
Bekräftelse på anmälan samt länk till stämman kommer i mail några dagar innan årsmötet.

För Er som önskar utbildning för att kunna delta digitalt på årsmötet.
Utbildning av Zoom kommer att erbjudas digitalt den 25 mars alternativt den 26 mars; båda datumen klockan 16.00.
Anmälan sker till lybeck2021@gmail.com senast den 20 mars. (den e-posten är enkom för anmälan för utbildning och anmälan till årsmötet)
Instruktioner skickas så snart anmälan har inkommit. Ladda ner zoom-appen innan utbildning.

För er som inte kan delta på årsmötet
De av Er som inte har möjlighet att delta på årsmötet kan i stället förtidsrösta via bifogad röstsedel.

För Er som skulle föredra att vara med på mötet fysiskt.
På grund av rådande pandemirestriktioner är det inte möjligt att delta på stämman som fysisk
deltagare.

Förtidsröstning och röstning på den digitala stämman
Ni kan välja på att rösta på stämman eller förtidsrösta på bifogad röstsedel.
Du förtidsröstar bara om du inte deltar på stämman.
Om det är fler ägare till fastigheten måste förtidsrösten kompletteras med fullmakt.
För att en fastighet som ägs av flera personer (gällande vad som står på lagfarten) ska få avlägga röst, krävs det att man är överens. Är delägarna oense måste man lägga ner sin röst. Har man ingen fullmakt från den andra delägaren får man alltså inte rösta.

Varje fastighet har en röst vid omröstning.
Andelstalsmetoden tillämpas. Det innebär att varje fastighet har en röst vid omröstning.
Observera att om fastigheten ägs av mer än en person skall röstsedeln eller en fullmakt undertecknas av samtliga ägare. Detta innebär t ex att om en fastighet ägs av två makar och endast en av dem deltar i stämman, skall den andre lämna fullmakt till sin make. Fullmakt kan även ges till ett ombud som röstar för fastigheten. Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen, men skall inte företräda mer än en fastighet förutom sin egen.
Avgiften till samfälligheten skall vara fullt betald för att man ska få rösträtt.

 

Fullmakt, röstsedel samt övriga stämmohandlingar laddar du ner här 

Årsmöte Lybecks samfällighet_210327

Dagordning 27-3

Verksamhetsberättelse 2020 sida 1

Verksamhetsberättelse 2020 sida 2

Årssammanställning 2020 (1)

Budget 2021 plan 22-25

Styrelsens förslag till arvoden, avgifter och budget 2021

Fullmakt

Röstsedel stämman 2021

Röstsedel 2021.docx

Motion nr 2, skateboardramp

Motion nr 8 försäljning av tomter. 2021 – kopia.docx

Motion nr 9, avyttring av tomter 2021

 

Fullmakt och röstsedel ska vara rösträknarna tillhanda senast den 19 mars.

Pumpföreningen har årsmöte efter ordinarie stämma
Direkt efter årsmötet fortsätter årsstämma i Pumpföreningen, varmt välkomna även till denna.
Dagordning samt övriga dokument laddar du ner här

Väl mött önskar styrelsen i Samfälligheten och Pumpföreningen!
Eventuella frågor skickas till lybeck2021@gmail.com

Publicerat i Möten, Okategoriserade, Området | Lämna en kommentar

Information oktober 2020

I all hast kommer här en del nyttig information:

Som ni säkert har märkt så är det problem med backen Ringvägen 1-8. Vägen är inte tillräckligt dränerad så när skyfallen kommer blir det snabbt gropigt och tvättbrädeskänsla när man kör på vägen. det kräver ett ständigt underhåll som vi helst vill undvika. Det kommer därför att  utföras dräneringsarbeten i backen med start torsdag 15 oktober. Vi räknar med att arbetet ska vara klart lördag 17 oktober, framkomligheten kommer att vara begränsad under dessa dagar och Bengt Eriksson, som utför dräneringsarbetet, kommer att ha kontakt med berörda fastighetsägare.

Sedan är det kanske några av samfällighetens medlemmar som utfört diverse arbeten på området på föreningens uppdrag. Om ni önskar ekonomisk ersättning är det följande som gäller:

Ersättning utgår med 50 kr/timme för arbete som medlemmar utfört på föreningens uppdrag / godkännande. Arbete på städdagar ersätts inte, räknas som ideellt arbete. Om du har anspråk på ekonomisk ersättning ska du kontakta respektive kontaktperson, se vår hemsida.

Så passar vi på att från styrelsen också önska er en fortsatt härlig höst.

/Kersti, sekr.

Publicerat i Hänt på området, Infrastruktur, Området | Lämna en kommentar

Städdag Lördag den 3/10 2020

VÄLKOMNA TILL HÖSTENS STÄDDAG – LYBECK/KÄRRBO SAMFÄLLIGHET lör 3 oktober 2020

Då var det dags för lite uppfräschning av området och tillfixning inför den stundande vintern. Som vanligt träffas vi på Björkängen kl 09.00 där Mattias går igenom vad som ska göras och så delar vi upp oss i små arbetsgrupper. Tänk på att hålla avstånden på ängen! Pga Coronapandemin blir det inte heller i höst någon gemensam fika. Festkommittén kommer att tillhandahålla smörgås och något att dricka. Lämpligen tar man fika i grupperna när det känns lämpligt. Alltså ingen gemensam samling när allt är klart. Vi räknar med att vara klara vid 12-tiden.

Här nedan kommer förslag på uppgifter som ska genomföras på höstens städdag. Om det är något du tycker behöver läggas till eller om du har några frågor kan du höra av dig till Mattias på mattias.ahlfors@gmail.com

Badplatsen

–          Ta in stora flotten

–          Ta in yttre flotten

–          Vända på yttre flotten för förstärkning till våren

–          Badgruppen fördelar sedan arbetet

Björkängen

–          Kratta och göra fint. Löv ris och grenar kör vi ner till hamnängen.

Dansbanan

–          Klä in dansbanan med presenningar

–          Ställa in fotbollsmålen under tak

Plogpinnar

–          Sätta ut plogpinnar inför vinterns snöröjning, gäller framförallt i tomtgränser där det är oklart var tomterna slutar. Här hoppas vi att berörda tomtägare medverkar.

Slå skogsängen

–          Slå skogsängen med ruffklipparen

–          Här måste vi låna någon av medlemmarnas fyrhjuling

Skogsvägens norra sida

–          Röja träd och sly fram till tomtgränser för att underlätta vinterns plogning

–          Löv ris och grenar kör vi ner till hamnängen.

Östra sidan av Björkvägen

–          Röja träd och sly fram till tomtgränser för att underlätta vinterns plogning

–          Löv ris och grenar kör vi ner till hamnängen.

Röja kullen nedanför parkeringen vid hamnen

Strandvägen ovanför hamnängen

–          Röja träd och sly fram till tomtgränser för att underlätta vinterns plogning

–          Löv ris och grenar kör vi ner till hamnängen.

Arbetsredskap som kan vara bra att ha med sig till städdagen

–          Krattor

–          Trimmer

–          Röjsåg

/ Styrelsen

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Kommentarer inaktiverade för Städdag Lördag den 3/10 2020

Sommarinfo

Midsommarfirande:

Som ni säkert redan räknat ut så blir det inget organiserat midsommarfirande i år. Anledningen är förstås Coronasituationen som vi lever under med rekommendation om social distansering. Det traditionella informationsmötet som brukar vara vid midsommar är också inställt.

Gräsklippargruppen

Klippning sker på dessa platser: Björkängen, Gamla lekplatsen, Hamnängen, Badet, Sjöstigen. Björkängen och badet klipps varje vecka, övriga ytor efter omdöme.

Badgruppen

Vi söker medlemmar som vill återuppta en badgrupp. Ni som har frågor eller kan tänka er att ingå i den gruppen kan maila mikael.knutsson59@gmail.com.

Hamnen – Marko informerar

Hej (båt)grannar!

Båtsäsongen är i gång och uppdaterad lista gällande båtplatsinnehavare samt hamnkarta bifogas. Det finns några lediga platser kvar, så hör av er till föreningens hamnansvarige, om behov av att hyra båtplats finnes. Material till en ny kanotställning finns, så en grupp byggintresserade kanotister eftersökes. Ni, som har ”båtplatser med stolpar”… hör av er till hamnansvarige innan montering av förtöjningsbeslag på de nya stolparna.

Majbrasan

Som ni kanske redan har märkt så har vi nu eldat upp rishögen nere vid hamnen. Det betyder att man inte längre kan lägga ris och grenar där nere och skapa en ny hög. En skylt är uppsatt om att ingen mer deponi får ske. Det samma gäller för Björkängen, alltså inga nya rishögar. Tänk också på att dina grannar inte uppskattar om du själv eldar med kraftig rökutveckling som det gärna blir när man tex eldar sur ved och grenar.

Medlemsavgift

Ni som ännu inte betalat medlemsavgiften påminns härmed. Påminnelseavgift kommer att tas ut om du inte har betalat.

Våra vägar

Vägarna har nu blivit saltade och sladdade. I sammanhanget kan också påpekas att det råder reducerad hastighet på vägarna i området. Hastighetsbegränsningen står angiven när man kör in i området om det är någon som inte minns hur fort man får köra . Ta det över huvud taget försiktigt eftersom det finns barn som rör sig fritt i området och vi vill absolut inte att det händer några olyckor som hade gått att undvika. Ta också gärna ett varv runt din egen tomt och se till att buskar och träd är inklippta så att de inte skymmer sikten när man kommer på vägen.

Med förhoppning om att det efter en kall maj blir en fin sommar i Lybeck och på sjön!

Styrelsen för Lybeck / Kärrbo

Publicerat i Hänt på området, Okategoriserade, Området | Lämna en kommentar

Städdag april 2020

Hej alla Lybecksbor!

Nu är det dags för vårens städdag lördagen 25/4 kl 9:30 då vi samlas på Björkängen och delar upp oss i mindre grupper och fördelar arbetsuppgifter.

Arbetet avslutas kring 13:00, men till följd av den pågående Coronaepedimin planerar vi tyvärr inte för någon gemensam fikastund efter arbetet. Vi får återuppta den traditionen när förutsättningarna är bättre!

Det vi måste göra inför våren och sommaren är bland annat följande:

– Dansbanan skall avtäckas och städas, området kring den och Björkängen skall rensas från sten och skräp så gräsklippning kan ske utan att skada maskinen.

– Badbrygga och badflotte skall läggas ut, badbryggan riktas vid behov och badplatsen krattas och snyggas till.

– Samla upp och ta bort vass i hamnen och lägga den på ”Majbrasan”.

– Vägarna kommer att grusas och sladdas när förutsättningarna är gynnsamma, men innan dess behöver vi fylla igen de värsta ”potthålen” t.ex. på Strandvägen. Fyrhjuling med släp och spade är bra hjälpmedel för detta arbete…

– Vägskyltar som står snett behöver riktas. Spett, spade och spel, finns i boden, behövs för detta.

– Bron på Sjöstigen behöver förstärkas.

– Sandra behöver hjälp att iordningställa fårhagen inför sommaren. Detta arbete samordnas av Sandra, kontakta henne på tel 073 801 52 56 för att komma överens om vad som behöver göras och när!

Om någon föredrar att göra något arbete på annan tid än på städdagen så är det naturligtvis välkommet! Underrätta gärna Mattias på telefon 070 1654 600, mattias.ahlfors@gmail.com om detta!

Beträffande hamnen konstaterar vi att bryggorna nu är i brukbart skick. Stort tack till Hans, Christer, Henrik och Mattias som gjorde arbetet! Vi skjuter nu resterande justerings- och upprustningsarbeten på framtiden pga den rådande situationen. Bommarna läggs ut av båtsplatsinnehavare, alltså ingen gemensam aktion! Ni som har båtplatser från 218 och framåt (alltså utsidan av västra bryggan) skall höra av sig till hamnansvarige Marko Sipi, 070 956 1070 innan bomiläggning!

Många har ringt hamnansvarig och frågat när bryggorna är klara så att båtarna kan läggas i. Intresset för att hjälpa till med att iordningställa bryggorna har varit mycket begränsat. Vi måste påpeka att föreningen inte har något vaktmästeri som servar medlemmarna, vi måste alla vara beredda att hjälpas åt med gemensamma arbetsuppgifter!

Vi hoppas nu att många ställer upp på städdagen 25/4 så att vi gemensamt kan hjälpas åt att ställa i ordning våra gemensamma anläggningar inför sommaren!

Välkomna, styrelsen.

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Lämna en kommentar

Ny info om arbetsdagen

Hej grannar!

Pga det rådande situationen och bekräftat coronafall inom Lybecks grannskap återkallas inbjudan till hamnarbetsdag den 4/4! Förslagsvis och istället kan små grupper (2-3 personer) anmäla sig till hamnansvarige (0709561070 eller maripasipi@gmail.com) för att fördelas arbetsuppgifter i hamnen och på bryggorna.

Styrelsen återkommer med utskick angående övriga gemensamma aktiviteter i vårvackra Lybeck!

Styrelsen för Lybeck Kärrbo Samfällighet 

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Lämna en kommentar

Vårinfo från styrelsen

Bäste medlem!

Som du säkert märkt av så har våren kommit tidigt i år. Det börjar alltså bli dags för planering av vårstädning och hamnfix så att vårt område blir till sin fördel inför kommande säsong. Det är också dags att betala in sin årsavgift och pumpföreningsavgift. En del av oss ska dessutom betala hamnavgiften. Här nedan har ni alla uppgifter som behövs för att göra rätt för sig:

Årsavgift till Samfälligheten

Årsavgiften för 2020 är 3500 kr per fastighet.

Summan betalas in till Bankgiro 283-2319, med namn samt tomtnummer eller fastighetsbeteckning som referens. Sista dag för inbetalning är 30 april.

Årsavgift för båtplatser

Det är även snart dags för ny båtsäsong och så även betalning av avgift för er som har båtplats. Avgiften för 2020 är som tidigare 500 kr per plats. Även denna summa betalas in till Bankgiro 283-2319 med sista inbetalningsdag 30 april. Ange tomtnummer eller fastighetsbeteckning och namn som referens. OBS! Båtplatser som ej betalats senast 30 april uppfattas som uppsagda. Har du önskemål om en plats eller vill säga upp din plats kontakta Marko Sipi på maripasipi@gmail.com

Vårens Städdag på Lybeck

Alla önskas hjärtligt välkomna till städdag lördagen den 25 april kl 9.30 – 13.00. Vi samlas på Björkängen kl 9.30 med ett glatt humör. Det finns en mängd arbetsuppgifter att utföra och ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar. Festkommittén serverar fika.

Publicerat i Arbetsdagar, Området | Lämna en kommentar