LYBECKSNYTT SEPT 2022

Här kommer en liten uppdatering om vad som är på gång i vår samfällighet.

VI HAR BLIVIT MED FÅR

Som ni kanske redan sett / hört så har vi fått tillfälliga får i våra hagar. Fåren kommer från Täby gård och är hos oss på prov. Faller det hela väl ut hoppas vi på en fortsättning nästa säsong.

STÄDDAGEN 15/10

På förra stämman togs beslut om att vi ska ha fasta städdagar framöver. Höstens städdag infaller den tredje helgen i oktober dvs den 15/10. Vi samlas på Björkängen kl 0900 för att sedan dela upp oss i grupper. Vi räknar med att bjuda på traditionsenligt köttbullemacka eller något liknande. Vi räknar med att hålla på fram till lunch. För att kunna planera hur många mackor som ska ordnas är vi tacksamma om du kan föranmäla ditt deltagande till kersti.sjovall@outlook.com senast 12/10. Naturligtvis får du dyka upp även utan föranmälan. Vi fixar några mackor extra.  Du får också höra av dig om du vill hjälpa till med att ordna mackor och kaffe.

En del av städdagens agenda innehåller:

Sätta ut plogpinnar inför vinterns snöröjning

Fylla på salt och sand i lådor för vintern

Ta in farthinder

Skogsvägen ifrån övre ängen, klippa grenar mm för att underlätta vid plogning,
Backen ned mot parkering Hamn/bad, Här vill vi gärna att tomtägare tar ned sly på allmänningen mot tomter

Ta in badflottarna, Sly efter strandkanten ska tas ned

Bomupptagning. Har man fortfarande i sin båt på städdagen får man själv ta upp bomarna när man tar upp båten.

Flytta kanotställ och rensa träd/sly vid kanotplatserna

Rensning av träd/sly stigarna till berget

Klä in dansbanan med presenningar, Rensning av diken och sly i området bakom dansbanan, Ställa in fotbollsmålen under tak

Kom också ihåg att alla buskar och häckar som du har på din tomt skall tuktas så att de inte når utanför din tomtgräns (det är tomtgränsen som gäller inte grusvägskanten). Det är också tacknämligt om alla kan snygga till på marken man har utanför sin egen tomt även om den tillhör samfälligheten. Klipp ner grenar/träd som är i närheten av elledningarna eller som hänger ut över vägen och hindrar sopbilen. Tänk också på att klippa rent så att det blir så god sikt som möjligt kring kurvor och hörn.

Som ni ser så är det mycket som ska hinnas med under dagen eller vid ett tidigare eller senare tillfälle.

INFORMATION FRÅN PUMPFÖRENINGEN

Sommarvattnet kommer att stängas av ungefär när det är dags för vintertid 
Håll utkik på hemsidan samt på anslagstavlan vid Björkängen. 

När vattnet är avstängt måste alla öppna kranarna till sjövattnet på sin tomt. OBS det gäller även kranarna som sitter på själva ledningen och inte bara på tappstället. Fråga om du har några funderingar när det gäller detta.

Det har nyligen varit en läcka i ledningssystemet i backen upp från hamnen. Denna är nu åtgärdad Henrik A håller nu på att få till en översiktskarta över hur sjövattenledningarna går på området då detta ställvis är något oklart.

HAMNEN – meddelande från Susanna
Hej grannar!  
Här kommer en uppdatering om hamnen.

Under hösten kikar vi på olika alternativ för vår hamn. Vi siktar på att ha minst två förslag på bordet inför årsmötet 2023. Tanken är att vi tillsammans ska välja väg genom att rösta under årsmötet.  

Vi kommer att undersöka för och nackdelar med att ha löpande underhåll av befintlig brygga på entreprenad årligen och vi kommer också undersöka för och nackdelar med att ersätta befintlig konstruktion. Min ambition är att kommunicera hur det går lite löpande.

Jag som projektleder detta heter Susanna Vestin och bor på Ringväg 24. Jag jobbar till vardags med projektledning, men då inom bank.

Med andra ord saknar jag detaljkunskap om bryggor och hoppas på stöttning från kunniga grannar 😊 Ni som vill vara med i arbetsgruppen får gärna höra av er till mig. Konkreta förslag och idéer är också välkommet via mail.

Min mail: Susanna_v@hotmail.com

BÅTPLATS

Tack alla som ansträngt sig med att skicka in uppgifter om sina båtar. Det underlättar för oss i den framtida hamnplaneringen och när det gäller att hålla kolla på vem som har sin båt på vilken plats.

BADPLATS

Som ni säkert noterat har badgruppen gjort ett stort arbete med badplatsen i år. Det återstår en del att göra innan det är klart men det ser redan ny mycket trevligare ut. Jag passar också på att påminna om att det är hundförbud på badplats/brygga. Vill man bada sin hund finns hundbadet  vid hamnen, sjösättningsrampen.

Så passar vi också på att från styrelsen tacka för alla insatser som gjorts av frivilliga under den gångna säsongen och ser fram emot en härlig städdag i oktober.

För styrelsen / Kersti Sjövall, ordf.

Det här inlägget postades i Arbetsdagar, Hänt på området, Området. Bokmärk permalänken.