Kontaktuppgifter

Vid ändrade kontaktuppgifter så skall medlemsansvarig meddelas per mail så att dessa hela tiden hålls aktuella. Uppgifter som föreningen behöver är namn, adress, telefon och fastighetsbeteckning. Observera att föreningen behöver kontaktuppgifter till samtliga fastighetsägare. Vid ägarbyte sker ändring av kontaktuppgifter på samma sätt.