Kallelse städdag samt Extra stämma Lybeck Kärrbos samfällighetsförening

Kallelse Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Kallelse till arbetsmöte/städdag

 

Lördagen 26 September kl 9-12

Samling Björkängen

Medtag lämpliga redskap

Härmed kallas medlemmarna till extra stämma

 

Lördagen den 26 September 2015 kl 12.45 på Björkängen

(Mötet hålls direkt efter Tomtägarföreningen Lybeck-Kärrbos möte.)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare).
 4. Val av två justeringsmän, till lika rösträknare.
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Mötet behörigen utlyst.
 7. Förslag att ta emot fastighet Harkie 1:26 som gåva från Tomtägarföreningen Lybeck-Kärrbo
 8. Fortsatt samtal och dialog om hur vi skall underhålla och utveckla bad och hamnområdet
 9. Övriga frågor
 10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 11. Avslutande av mötet

Du som har förhinder att deltaga i mötet kan använda din rösträtt genom ombud.

Välkommen!

Styrelsen

Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Det här inlägget postades i Arbetsdagar, Möten. Bokmärk permalänken.