Kallelse extra föreningsstämma Lybecks Tomtägarförening

Tomtägarföreningen

Lybeck – Kärrbo

KALLELSE TILL FÖRENINGSMÖTE

 Härmed kallas till extra föreningsmöte

 Lördagen den 26 september 2015 kl 12.30

(i anslutning till städdag utlyst av samfällighetsföreningen)

På Björkängen, Lybeck

 Dagordning:

  • 1   Mötets öppnande
  • 2   Upprop av närvarande medlemmar
  • 3   Val av ordförande för mötet
  • 4   Val av sekreterare för mötet
  • 5   Val av protokolljusterare
  • 6   Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
  • 7   Övriga frågor

        a/   Beslut om att ge fastigheten Harkie 1:26 i gåva till samfällighetsföreningen

       b/   Beslut om att Tomtägarföreningen avregistreras när fastigheten är överförd

  • 8   Meddelande av plats där mötesprotokollet hålls tillgängligt
  • 9   Avslutning

Du som är förhindrad att deltaga i årsmötet, erinras om att du kan använda din rösträtt genom fullmakt till annan föreningsmedlem enligt stadgarna.

VÄLKOMNA

Tomtägarföreningen Lybeck – Kärrbo

 

 

Det här inlägget postades i Möten. Bokmärk permalänken.