Bygga

 

Bygginformation för fastigheter på Lybeck. Vårt område har ett skört och ömtåligt vägnät, ej avsett för tunga  transporter, och är också den största enskilda kostnadsposten i vår budget  inom föreningen. Därför är det viktigt att alla vi som bygger här tar extra  hänsyn och tänker oss för innan vi anlitar tunga transporter eller entreprenadmaskiner. Då vårt vägnät är smalt och krokigt är största tillåtna fordonslängd 12 meter. Fastighetsägare som medverkar till skada, utöver vad som anses normalt slitage, är ersättningsskyldig. Skadas vägarna genom alltför tunga eller för stora transporter föreligger reparationsplikt. Likaså om vägarna smutsas ner med exempelvis leriga maskiner vid transport inom området skall detta avlägsnas genom fastighetsägarens försorg. Om detta ej sker kommer reparation/återställning att ske genom föreningens försorg och kostnaden faktureras på fastighetsägaren.

Behöver du låna/använda mark som tillhör föreningen för exempelvis upplag av grus och annat byggmaterial ta först kontakt med vägansvarig eller någon annan i styrelsen så överenskommelse kan upprättas. Eventuellt kan föreningen ta emot tippmassor ta också här kontakt med någon styrelsemedlem. All tippning utan tillstånd är förbjudet.