Bad/hamn gruppens aktiviet fram till idag, 20161221

* Kontakt med entreprenörer gällande muddring

* Kontakt med leverantörer av bryggor

* Besök ett flertal gånger av ovan leverantörer

* Konsultation av Hans Slagstedt ang. bottenundersökning

* Lånelöfte hos Swedbank

Beslut fattat (ligger i budget) i samfälligheten att botten ska undersökas

* Samtal med Roligheten om deras erfarenheter av sitt hamnprojekt

* Möte med Länsstyrelsen om vattenverksamhet

* Kontakt med Västerås kommun gällande muddermassor

* Bottenundersökning gjord av Svedyk, som konstaterar att muddring inte kan ske med sugteknik utan måste grävas bort

* Anmälan om vattenverksamhet är gjord och Länsstyrelsen samt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen meddelar att samfälligheten får strandskyddsdispens för att utföra nybyggnation av bryggor och muddring.

* Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har beviljat uppläggning av muddermassor på Harkie 1:26

* Tångsta förening har via representant meddelat att ingen misstycker muddring och byggnation av nya bryggor

* Enkät till medlemmar utskickad för att få veta hur intresset är för aktuellt förslag.

Kommande aktivitet:

Styrelsen återkommer i ärendet

Vid pennan,

Mattias Liljedahl

2016-12-19

Det här inlägget postades i Hänt på området, Infrastruktur. Bokmärk permalänken.