Bad

 • Ordningsregler Bad Lybeck

  för Lybecks samfällighetsföreningens badområde

  Lybecks samfällighetsföreningens bad är en privat anläggning och sköts av medlemmar i föreningen. Beakta nedan regler i samband med vistelse i och vid badplats/område.

  • Hundar är inte tillåtna på badplatsen, gräns är vi skylt som står vid landbryggan.
   Vill man bada hunden går det bra vid sjösättningsrampen vid hamnen.
  • Fiske är förbjudet inom badområdet.
  • Cyklar och mopeder parkeras innan landbryggan på gräset,
   inte vid bord och stolar!
  • Båtar och vattenskotrar är förbjudna inom badområdet.
   Arbete rörande badet är undantagna från denna regel då båt kan behövas användas.
  • Följ skyltar angående dykning från badflottar.

  Det åligger varje besökare av badet att gemensamt hjälpa till att vårda vår badplats.

  • Plocka med sig hem igen matrester och skräp efter besök i badområdet.
  • Vid behov skura/skölja badflottar och bord från fågelspill mm.
  • Plocka gärna upp nedfallna grenar från Pilträdet och lägg på högen som finns.
  • Grillning vid badet ska utföras på ett säkert sätt samt rengöring av galler mm. Ska utföras efter avslutad grillning.
  • Anmäla till badplatsansvarig i föreningen skador på gemensam badanläggning/utrustning

  Övrig information:

  • Badflottarna läggs på plats vid våren städdag och tas in på höstens städdag.
  • Samfälligheten kommer en gång per år att kontrollera bryggor, stolpar och infästningar som tillhör badbrygga/flottar. Vid åtgärdsbehov sammankallar badplatsansvarig till extra arbetsdag.
  • Vassröjning inom badplatsens yta utförs samtidigt som Lybecks hamn. Vassröjning omfattar området kring badbryggan och sker i slutet av juni.
   Därefter finns det Lie för att manuellt slå vass/näckrosor inom badområdet vid behov.
  • Parkering av fordon vid badområdet får bara ske på parkering för besökande, belägen ca 100m ovan badet.

  Mvh Lybecks samfällighet