Årsstämma 2021 Lybeck Kärrbo Samfällighet

Kallelse till årsstämma i Lybeck Kärrbo Samfällighet 2021
Datum: 27 mars 2021 Tid: kl 14.00
Plats: Digitalt via Zoom.

Anmälan senast den 20 mars. Anmälan till lybeck2021@gmail.com
Anmälan med namn, adress, fastighetsbeteckning samt mobilnummer.
Bekräftelse på anmälan samt länk till stämman kommer i mail några dagar innan årsmötet.
Vi ber Er att noga att läsa igenom instruktionerna nedan.

På grund av den rådande pandemin träffas vi digitalt via ZOOM.
Styrelsen har gjort en enkätundersökning av medlemmarnas inställning till digitalt årsmöte.
Nedan graf visar resultatet att en stor majoritet är positiva till att stämman genomförs digitalt.

För Er som deltar på årsmötet digitalt
Anmälan senast den 20 mars. Anmälan till lybeck2021@gmail.com.
Anmälan med namn, adress, fastighetsbeteckning samt mobilnummer.
Bekräftelse på anmälan samt länk till stämman kommer i mail några dagar innan årsmötet.

För Er som önskar utbildning för att kunna delta digitalt på årsmötet.
Utbildning av Zoom kommer att erbjudas digitalt den 25 mars alternativt den 26 mars; båda datumen klockan 16.00.
Anmälan sker till lybeck2021@gmail.com senast den 20 mars. (den e-posten är enkom för anmälan för utbildning och anmälan till årsmötet)
Instruktioner skickas så snart anmälan har inkommit. Ladda ner zoom-appen innan utbildning.

För er som inte kan delta på årsmötet
De av Er som inte har möjlighet att delta på årsmötet kan i stället förtidsrösta via bifogad röstsedel.

För Er som skulle föredra att vara med på mötet fysiskt.
På grund av rådande pandemirestriktioner är det inte möjligt att delta på stämman som fysisk
deltagare.

Förtidsröstning och röstning på den digitala stämman
Ni kan välja på att rösta på stämman eller förtidsrösta på bifogad röstsedel.
Du förtidsröstar bara om du inte deltar på stämman.
Om det är fler ägare till fastigheten måste förtidsrösten kompletteras med fullmakt.
För att en fastighet som ägs av flera personer (gällande vad som står på lagfarten) ska få avlägga röst, krävs det att man är överens. Är delägarna oense måste man lägga ner sin röst. Har man ingen fullmakt från den andra delägaren får man alltså inte rösta.

Varje fastighet har en röst vid omröstning.
Andelstalsmetoden tillämpas. Det innebär att varje fastighet har en röst vid omröstning.
Observera att om fastigheten ägs av mer än en person skall röstsedeln eller en fullmakt undertecknas av samtliga ägare. Detta innebär t ex att om en fastighet ägs av två makar och endast en av dem deltar i stämman, skall den andre lämna fullmakt till sin make. Fullmakt kan även ges till ett ombud som röstar för fastigheten. Ombudet behöver inte vara medlem i föreningen, men skall inte företräda mer än en fastighet förutom sin egen.
Avgiften till samfälligheten skall vara fullt betald för att man ska få rösträtt.

 

Fullmakt, röstsedel samt övriga stämmohandlingar laddar du ner här 

Årsmöte Lybecks samfällighet_210327

Dagordning 27-3

Verksamhetsberättelse 2020 sida 1

Verksamhetsberättelse 2020 sida 2

Årssammanställning 2020 (1)

Budget 2021 plan 22-25

Styrelsens förslag till arvoden, avgifter och budget 2021

Fullmakt

Röstsedel stämman 2021

Röstsedel 2021.docx

Motion nr 2, skateboardramp

Motion nr 8 försäljning av tomter. 2021 – kopia.docx

Motion nr 9, avyttring av tomter 2021

 

Fullmakt och röstsedel ska vara rösträknarna tillhanda senast den 19 mars.

Pumpföreningen har årsmöte efter ordinarie stämma
Direkt efter årsmötet fortsätter årsstämma i Pumpföreningen, varmt välkomna även till denna.
Dagordning samt övriga dokument laddar du ner här

Väl mött önskar styrelsen i Samfälligheten och Pumpföreningen!
Eventuella frågor skickas till lybeck2021@gmail.com

Det här inlägget postades i Möten, Okategoriserade, Området. Bokmärk permalänken.