Månadsarkiv: mars 2018

Kallelse Lybeck-Kärrbo samfällighetsförening

Härmed kallas medlemmarna till årsstämma Söndagen den 25 Mars 2018 kl 14.00 i Kärrbo bygdegård Stämmans öppnande Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare). Val av två justeringsmän och två rösträknare. Fastställande av dagordningen … Läs mer

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar