Start

Välkomna till Lybeck

Observera att viktig information till alla medlemmar finns under medlemsinfo.

Välkomna till hemsidan för vår samfällighet. Lybeck ligger i Kärrbo Socken,cirka 25 kilometer sydost om Västerås och naturskönt beläget vid Mälarens norra strand. Vi har både egen badstrand och egen småbåtshamn.
Fritidsområdet Lybeck började bebyggas 1940 i liten skala, men har under årens lopp vuxit till 84 fastigheter och har numera ett stort inslag av permanentboende vilket gör området levande även vintertid.

Avgifter

Årsavgiften till samfälligheten, båtplatsen och pumpföreningen fastställs vid stämman. Avgifterna ska betalas senat 30/4. Fakturorna kommer att skickas ut på samma sätt som man fick sin kallelse till stämman. Vi kommer att skicka ut en faktura  avseende samfälligheten och en faktura avseende pumpföreningen per fastighet.

Om du inte har fått någon faktura i slutet på mars kan du kontakta ordföranden.